Strona główna

Termin: 30 listopada – 01 grudnia 2023 r.

Tematyka: dziedzina nauk rolniczych

Forma: stacjonarna

Uczestnictwo: bezpłatne

 

Organizatorzy:

Współorganizatorzy:

•    Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (Lider: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Partnerzy: Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie),
•    Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych (Lider: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie; Partnerzy: Instytut Agrofizyki PAN, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach).

      

 

 

Przewiń do góry