O Warsztatach

Warsztaty ukierunkowane są na doskonalenie warsztatu pracy naukowej młodych naukowców, umiejętności prezentacji wyników badań, tworzenie powiązań sieciowych młodych badaczy oraz integrację środowisk naukowych młodych ludzi z różnych ośrodków naukowych.

Zapraszamy doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych, których badania obejmują dziedzinę nauk rolniczych.

 

Komitet Naukowy:

  • dr hab. Aneta Andronowska, prof. IRZiBŻ PAN
  • dr hab. Artur Nosalewicz, prof. IA PAN
  • dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS
  • prof. dr hab. Artur Zdunek, czł. koresp. PAN

Komitet Organizacyjny:

  • Beata Kondracka
  • Artur Nosalewicz
  • Agata Pacek-Bieniek
  • Jarosław Zdunek

Wykład zaproszony:

  • Prof. dr hab. Jerzy Lipiec: „Neonicotinoids and their substitutes in sustainable pest control“
Przewiń do góry